plakat

Projekt „Wrocław we wspomnieniach. Spacerem przez najnowszą historię Wrocławia” to kolejne przedsięwzięcie realizowane przez Stowarzyszenie, które ma na celu przybliżyć mieszkańcom Wrocławia historię miasta. W ramach projektu przeprowadziliśmy 8 wywiadów z osobami, które pamiętają Wrocław powojenny – w gruzach i odbudowywany. Dodatkowo zorganizowaliśmy 4 wycieczki po wrocławskich osiedlach: Brochów, Ołbin, Szczepin i Grabiszyn-Grabiszynek. Dwie pierwsze dotyczyły miejsc, które nie zostały bardzo zniszczone podczas walk o Wrocław. Pozostałe dwa osiedla to takie, w których straty w tkance miejskiej sięgały nawet 90% zabudowy i w większości odbudowano je po wojnie.
Na stronie internetowej Spacerem po Wrocławiu znajdziecie wywiady i artykuły poświęcone zwiedzanym osiedlom, a w zakładce „Do pobrania” artykuły w formie pdf, udostępnione na bazie licencji “Uznanie autorstwa 3.0 Polska”.

 (kliknij, aby powiększyć)

 

Spacer po Brochowie – 18.09.2016 r.

Spacerem po Ołbinie – 25.09.2016 r.

Spacerem po Szczepinie – 08.10.2016 r.

Spacerem po Grabiszyn-Grabiszynku – 15.10.2016 r.

Projekt dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu Patriotyzm Jutra.
logo