Urząd Gminy Bodzanów – program rewitalizacji

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród – program rewitalizacji

Nyskie Księstwo Jezior i Gór – szkolenie

Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego – ewaluacja LSR

Gmina Łagiewniki – program rewitalizacji

Gmina Malczyce – diagnoza do GPR

Miasto Chojnów – program rewitalizacji

Gmina Szczytna – program rewitalizacji

Gmina Paszowice – strategia rozwoju

Gmina Pawonków – strategia rozwoju

Gmina Boronów – strategia rozwoju

Gmina Bełchatów – strategia rozwoju

Gmina Lewin Kłodzki – Plany Odnowy Miejscowości

Gmina Siekierczyn – strategia rozwoju

Gmina Radłów – strategia rozwoju

Gmina Koszęcin – strategia rozwoju

Gmina Kowala – strategia rozwoju

MGOPS Krośniewice – strategia rozwiązywania problemów społecznych

Filia nr 2 MBP Wrocław – wakacyjne zajęcia biblioteczne

Filia nr 2 MBP Wrocław – warsztaty dla uczniów dot. Leśnicy