Arleta Ciarczyńska (poza działalnością Stowarzyszenia)

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wisznia Mała na lata 2016-2022

Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Krotoszyce na lata 2016-2025

Realizacja projektu “Młodzi w grze”

Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Krzęcin na lata 2014-2024

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Grabowo na lata 2015-2020

Warsztaty z zakresu wystąpień publicznych i współpracy samorząd-ngo

Doradztwo i prowadzenie konsultacji społecznych w projekcie “Obywatele w działaniu w podregionie legnickim”

Warsztaty w ramach projektu “Spacerem po Leśnicy”

Strategia Rozwoju Miasta Rumi do 2030 roku

Plany Odnowy Miejscowości dla sołectw w gminie Września

Wykłady dla Noworudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Strategia Rozwoju Gminy Legnickie Pole na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2014-2020

Trener i doradca w zakresie konsultacji społecznych – Fundacja Cultura Mentis

Projekt “Aktywny Bytom” – FRDL Katowice

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Milicz na lata 2014-2020

Badania jakości i poziomu życia w gminie Kawęczyn

Wykłady o partycypacji publicznej dla Sudeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Ewaluacja Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mszana

Działalność w Towarzystwie Edukacji Obywatelskiej

Piotr Drzewiński (poza działalnością Stowarzyszenia)

Gmina Jerzmanowa – program rewitalizacji

Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Krzęcin na lata 2014-2024

Realizacja projektu “Młodzi w grze”

Projekt “Barometr Koniunktury Dolnego Śląska”

Warsztaty z zakresu wystąpień publicznych i współpracy samorząd-ngo

Warsztaty w ramach projektu “Spacerem po Leśnicy”

Model zarządzania Legnicko-Głogowskim Obszarem Funkcjonalnym

Model zarządzania we Wrocławskim Obszarze Metropolitalnym na przykładzie P&R

Strategia Rozwiązywnia Problemów Społecznych Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2014-2020

Udział w projekcie “Obywatele w działaniu…”

Strategia Rozwoju Gminy Legnickie Pole na lata 2014-2020

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Milicz na lata 2014-2020

Trener w projekcie “Aktywny Bytom”

Badanie struktur współpracy i zdolności (możliwości) współpracy we Wrocławskim Obszarze Metropolitalnym

Analiza możliwości wdrożenia Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego poprzez regionalne polityki publiczne

Współpraca z czasopismem Samorządu Studentów UWr – Uniwersal.info

Organizacja konferencji naukowej “Metropolizacja: realne problemy – potencjalne rozwiązania”

Ewaluacja Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mszana

Prowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej Instytutu Politologii UWr

Współorganizacja Szkoły Letniej w Instytucie Politologii UWr

Współpraca z Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.