asos_logo_ai-01male.1Przed nami kolejne wyzwanie – dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizujemy projekt “Seniorze, nie daj się!”. Tym razem współpracujemy z gminnymi radami seniorów z Niechlowa, Wińska i Żmigrodu. Wyjeżdżamy z Nimi na 5 weekendowych szkoleń z zakresu: samorządu terytorialnego i partycypacji, bezpieczeństwa seniorów, prawa spadkowego, praw konsumenta, zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. Następnie każda grupa wybiera temat, który ją najbardziej zainteresował bądź który uzna za najważniejszy dla osób starszych i wymyśla scenariusz filmu. Potem zostaje Im tylko zagrać w tymże filmie :) Na zakończenie projektu każda rada seniorów organizuje konferencję, zapraszając przede wszystkim seniorów z gminy, na której przedstawia wybrany problem i prezentuje swój film. Dodatkowo filmy rozsyłamy do wszystkich gmin w Polsce, aby mogły zamieścić je na swoich stronach internetowych jako porady dla mieszkańców na swoim terenie.

Zachęcamy do oglądania filmów:

1. Bezpieczeństwo seniorów – wg Rady Seniorów Gminy Wińsko :)

2. Prawa konsumenta – wg Gminnej Rady Seniorów w Żmigrodzie :)

3. Aktywność fizyczna – wg Gminnej Rady Seniorów w Niechlowie :)

Zachęcamy także do zapoznania się i korzystania z poniższych materiałów szkoleniowych:

Zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna

Samorząd terytorialny i możliwości partycypacji

Prawo spadkowe

Prawa konsumenta

Bezpieczeństwo seniorów