LOGOMikołaj był dobry i dla nas – 6 grudnia 2021 r. podpisaliśmy umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie projektu “Miedziowe pszczoły – film dokumentalny”. Projekt polega na przygotowaniu prawie godzinnego filmu dokumentalnego trwającego pod tytułem „Miedziowe Pszczoły” oraz wyemitowaniu go w stacjach telewizyjnych nadających na terenie Dolnego Śląska. Całkowita wartość projektu wyniosła 131 320 zł, w tym dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pomocy de minimis – 111 120 zł.

Projekt realizujemy wspólnie z Polską Grupą Uzdrowisk sp. z o.o. „Miedziowe pszczoły” to film dokumentalny, w którym główną rolę odgrywają pszczoły żyjące w lokalnym środowisku. I to wokół nich rozgrywa się zasadnicza narracja. Ich społeczna kodyfikacja jest jednoznacznie pozytywna. Pszczoły są symbolem natury, zrównoważonego korzystania z jej zasobów, zdrowia i ekologii. Kamera towarzyszy budowie i instalacji uli na terenach należących do spółek Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., pokazuje życie pszczelich rodzin oraz pracę pszczelarzy. Pokazanie życia pszczół prowokuje do pytań o problemy z zanieczyszczeniem lokalnego środowiska, a także o potrzebę jego ochrony i troski o jego stan. Jedna z pasiek powstaje na terenie należącym do Uzdrowisk Kłodzkich, w Polanicy-Zdroju przy rozlewni wody „Staropolanka”. Druga pasieka zostanie założona na terenie należącym do Centrali KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie. Bohaterami filmu są pracownicy Grupy Kapitałowej KGHM łączący np. prace w uzdrowiskach, w kopalni, z ekologicznymi pasjami, m.in. zajmujący się pszczelarstwem.
W filmie pokazano również proekologiczne rozwiązania wspomagające ochronę środowiska stosowane w spółkach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Prócz przedstawienia środowiska przyjaznego pszczołowatym, przesłaniem projektu jest podkreślenie korzyści płynących ze spożywania miodu.

Zachęcamy też do odwiedzania strony www Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”