Powiat - logo Projekt dofinansowany ze środków Powiatu Wrocławskiego.
Celem zadania było wyposażenie seniorów z terenu gmin Kobierzyce i Długołęka w wiedzę na temat funkcjonowania rad seniorów i zachęcenie ich do tworzenia takich ciał. W ramach projektu odbyły się dwa wyjazdy, w których udział brała ta sama grupa osób – seniorów z gminy Długołęka i gminy Kobierzyce. Wyjazdy składały się z części szkoleniowej, dot. organizacji gminnych rad seniorów, przykładów ich funkcjonowania w kraju, zagadnień prawnych i organizacyjnych, wraz z częścią warsztatową mającą uświadomić usytuowanie rad seniorów w strukturach samorządowych oraz wskazać najważniejsze zagadnienia, którymi powinny zająć się rady seniorów w obu gminach. W czasie drugiego
szkolenia seniorom przekazano drukowane materiały szkoleniowe zawierające podsumowanie ww. zagadnień. Nie obyło się również bez wspólnego, integrującego zwiedzania – Świdnicy i Bolesławca.

70669504_2355340211394797_6890859097504088064_o

70846620_2355340118061473_2545729950741168128_o

70975473_2351425221786296_2852876900462755840_o

71032677_2351425015119650_208293402616266752_o