Jedną z działalności naszego Stowarzyszenia jest opracowywanie dokumentów strategicznych dla jednostek samorządu terytorialnego (strategie rozwoju, plany odnowy miejscowości, strategie rozwiązywania problemów społecznych). Wszystkie dokumenty powstają przy współpracy z mieszkańcami poprzez konsultacje społeczne prowadzone w różnych formach (word cafe, open space, wywiady z grupami fokusowymi, ankieta internetowa). Poniżej nasze dotychczasowe opracowania:

Strategia Rozwoju Gminy Paszowice

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczytna

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Łagiewniki

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Grębocice

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Jerzmanowa na lata 2016-2023

Strategia Rozwoju Gminy Kochanowice na lata 2016-2025

Strategia Rozwoju Gminy Boronów na lata 2016-2025

Strategia Rozwoju Gminy Pawonków na lata 2016-2025

Plan Odnowy Miejscowości Jarków na lata 2016-2020

Plan Odnowy Miejscowości Jerzykowice Wielkie na lata 2016-2020

Plan Odnowy Miejscowości Taszów na lata 2016-2020

Aktualizacja Programu Rozwoju Powiatu Zambrowskiego do roku 2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Krośniewice na lata 2016-2022

Strategia Rozwoju Gminy Kowala na lata 2015-2022

Strategia Rozwoju Gminy Koszęcin na lata 2016-2025

Strategia Rozwoju Powiatu Trzebnickiego na lata 2016-2022

Strategia Rozwoju Gminy Bełchatów na lata 2015-2022

Strategia Rozwoju Gminy Siekierczyn na lata 2015-2025

Strategia Rozwoju Gminy Radłów na lata 2015-2025