Jedną z działalności naszego Stowarzyszenia jest opracowywanie dokumentów strategicznych dla jednostek samorządu terytorialnego (m.in. strategie rozwoju, plany odnowy miejscowości, strategie rozwiązywania problemów społecznych). Wszystkie dokumenty powstają przy współpracy z mieszkańcami poprzez konsultacje społeczne prowadzone w różnych formach (np. word cafe, open space, wywiady z grupami fokusowymi, ankiety). Poniżej nasze dotychczasowe opracowania:

 
Raport o stanie gminy Bielsk za 2020 r.

Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice

Strategia Rozwoju Gminy Widuchowa na lata 2020-2030

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Oświęcim na lata 2021-2025

Strategia Rozwoju Gminy Widawa na lata 2021-2028

Raport o stanie gminy Bielsk za 2019 r.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bodzanów na lata 2019-2023

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2018-2023

Strategia Oświaty Gminy Piława Górna na lata 2018-2022

Ewaluacja zewnętrzna elementów wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego

Strategia Rozwoju Gminy Paszowice

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Szczytna na lata 2016-2023

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Łagiewniki na lata 2016-2023

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Grębocice na lata 2016-2020

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Jerzmanowa na lata 2016-2023

Strategia Rozwoju Gminy Kochanowice na lata 2016-2025

Strategia Rozwoju Gminy Boronów na lata 2016-2025

Strategia Rozwoju Gminy Pawonków na lata 2016-2025

Strategia Rozwoju Gminy Pawonków na lata 2016-2025

Plan Odnowy Miejscowości Jarków na lata 2016-2020

Plan Odnowy Miejscowości Jerzykowice Wielkie na lata 2016-2020

Plan Odnowy Miejscowości Taszów na lata 2016-2020

Aktualizacja Programu Rozwoju Powiatu Zambrowskiego do roku 2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Krośniewice na lata 2016-2022

Strategia Rozwoju Gminy Kowala na lata 2015-2022

Strategia Rozwoju Gminy Koszęcin na lata 2016-2025

Strategia Rozwoju Powiatu Trzebnickiego na lata 2016-2022

Strategia Rozwoju Gminy Bełchatów na lata 2015-2022

Strategia Rozwoju Gminy Siekierczyn na lata 2015-2025

Strategia Rozwoju Gminy Radłów na lata 2015-2025